Laminasiya olunmuş döşəməüstü örtüklər SALZBURG - ənənə, keyfiyyət və füsunkar rəng çalarları aləmidir. Onlar 10 mm qalınlığa və yüksək möhkəmliyə malik taxta lifli lövhə əsasında hazırlanaraq həddən artıq möhkəm işçi səthlə təchiz olunub.

SALZBURG - AC5 yeyilmə sinfi və döşəmənin intensiv istismar olunduğu yaşayış və kommersiya sahələrində istifadə olunmasına imkan verən 33 yüklənmə sinfi ilə laminatdır.

Lövhənin yan hissəsində çıxarılan elastik polimer taxma ilə 5G qıfılı möhkəm və etibarlı birləşmədir, döşəmənin düzülməsini əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırır.  

SALZBURG kolleksiyasından dekorların zənginliyi, ifadəliliyi və fərdiliyi yeni məhdud məkan yaratmağa və, yaşayış və kommersiya sahələrinin ən virtuoz dizaynlarını həyata keçirməyə imkan verir.

Texniki xüsusiyyətləri:

Yeyilmə sinfi -АС5 / Yüklənmə sinfi -33 / Səth strukturu - WG / Panel ölçüsü - 1380х193х10 mm / Qablaşdırmada panellərin sayı – 7 ədəd / 1,86438 m2

D1800 V4
Tünd şabalıdı

D1819 V4
Dub Ideal

D1850 V4
Açıq şabalıdı

D1854 V4
Tauer

D1855 V4
Lambet

D2048 V4
Dub Barbikan

D2052 V4
Dub Narvik